Wezwanie do wojska 2023

Projekt rozporządzenia na przyszły rok przewiduje powołanie blisko 200 tysięcy rezerwistów. Polska armia chce upomnieć się o osoby, które mają nadane przedziały mobilizacyjne, czyli miały już jakieś doświadczenia z wojskiem

Oprócz tego wojsko interesuje się również specjalistami, takimi jak: lekarzepielęgniarkiinformatycyweterynarze i kierowcy

Kogo dokładnie wojsko chce powołać? 

Wedle projektu w 2023 roku mają zostać powołane następujące grupy: 

  • 17 128 osób do zawodowej służby wojskowej;
  • do 200 tys. żołnierzy rezerwy z przeznaczeniem do odbycia ćwiczeń wojskowych;
  • do 10 tys. żołnierzy rezerwy pełniących służbę, na podstawie powołania na czas nieokreślony, raz na kwartał jednorazowo przez co najmniej 2 dni w czasie wolnym od pracy;
  • do 28 580 osób do odbycia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej;
  • do 38 tys. żołnierzy rezerwy oraz osób, które mają uregulowany stosunek do służby wojskowej, z przeznaczeniem do służby w wojskach terytorialnych.

Kto może zostać wezwany? 

Wezwanie na ćwiczenia mogą otrzymać rezerwiści do 50 roku życia. Wielu takich rezerwistów będzie musiało skorzystać z bezpłatnych urlopów w pracy. Jednak za każdy dzień udziału w ćwiczeniach wojskowych przysługuje rekompensata w formie uposażenia zasadniczego. Jednostka wojskowa zamierza wypłacać uposażenia w zależności od stopnia wojskowego rezerwisty. Stawki wyglądają następująco:

  • 184,95 zł – kapitan,
  • 174,70 zł – porucznik,
  • 141,80 zł – sierżant,
  • 133,60 zł – kapral,
  • 117,13 zł – szeregowy.

Ile trwają ćwiczenia?

Przepisy ustawy przewidują, że rezerwiście pasywni (to wszystkie osoby, które mają uregulowany stosunek do służby wojskowej i nie pełnią innego rodzaju służby wojskowej oraz nie podlegają militaryzacji) mogą być wzywani do jednodniowych ćwiczeń. Oprócz tego istnieje również możliwość odbycia ćwiczeń krótkotrwałych – do 30 dni bez przerwy oraz długotrwałych obejmujących 90 dni bez przerwy lub rotacyjnie

Kto uniknie wezwania? 

Wiele osób zastanawia się, jak uniknąć ćwiczeń wojskowych. Oczywiście istnieje taka możliwość, aby nie stawić się na takich ćwiczeniach. Konieczne jest jednak wskazanie powodu – np. zły stan zdrowia lub pobyt za granicą. Wedle zasad obowiązek ćwiczeń w takich przypadkach powinien zostać odroczony do momentu ustania wskazanej przyczyny. 

Pamiętajmy jednak, że osoby, które nie stawią się na obowiązkowe ćwiczenia bez uzasadnienia, mogą zostać na nie doprowadzone

*Skorzystaj z pomocy profesjonalnych prawników, decydując się na poradę prawną online.