Sprzedaż mieszkania z darowizny w legalnej formie

Jeśli chcemy sprzedać mieszkanie z darowizny, to musimy tego dokonać w formie aktu notarialnego. W tym przypadku dokumenty niezbędne do sprzedaży nie różnią się od tych przy zwykłej sprzedaży. Natomiast trzeba pamiętać o tym, żeby przedstawić notariuszowi podstawę nabycia mieszkania w postaci aktu notarialnego darowizny. Potrzebne będzie również zaświadczenie z Urzędu  Skarbowego o wywiązaniu się z obowiązku podatkowego, zwolnieniu podatkowego lub przedawnieniu podatku od spadków i darowizn.

Podatek a sprzedaż mieszkania z darowizny

W przypadku nieruchomości z darowizny konieczne jest zapłacenie podatku. Z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. O obowiązku podatkowym mówimy, jeśli do sprzedaży dojdzie przed upływem 5 lat od nabycia darowizny. Istnieje jednak możliwość skorzystania z ulgi mieszkaniowej, co pozwala uniknąć podatku. Żeby z takiej opcji skorzystać, trzeba środki uzyskane ze sprzedaży przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe (należy ich dokonać  w ciągu 4 lata od sprzedaży).

Do własnych celów mieszkaniowych zaliczymy:

  • zakup gruntów pod budowę domu,
  • zakup nowego domu lub mieszkania,
  • rozbudowa lub przebudowa nieruchomości już posiadanej,
  • spłata kredytu hipotecznego, o ile jego zaciągnięcie nastąpiło przed sprzedażą mieszkania z darowizny.

Co jest podstawą obliczenia podatku mieszkaniowego?

Podstawą podatku w tym przypadku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości a kosztami uzyskania przychodu. Ów koszty to: cena nabycia, koszty transakcji i nakłady.

*Skorzystaj z pomocy profesjonalnych prawników, decydując się na poradę prawną online.