Dla kogo ulga rodzina 4+?

Przepisy, które dają możliwość ulgi dla takich rodzin, zostały prowadzone 1 stycznia 2022 roku. Dzięki nim rodzic lub opiekun prawny czworga dzieci (lub więcej) może nie płacić podatku dochodowego od rocznych przychodów, jeśli te nie przekraczają 85 528 zł.

Z tego rodzaju ulgi (PIT-0) może skorzystać osoba, która w ciągu roku wykonywała władzę rodzicielską lub była opiekunem prawnym m.in. czworga dzieci. 

O ulgę można się starać, jeśli dzieci są:

  • niepełnosprawne;
  • pełnoletnie – otrzymujące rentę socjalną lub dodatek pielęgnacyjny;
  • pełnoletnie – uczące się, ale przed 25 rokiem życia.

Czy dochód rodzica ma znacznie?

Dochód rodziców i opiekunów prawnych jest istotny, kiedy pełnoletnie dzieci wciąż się uczą. Ustawodawca nie dopuszcza dochodów oprocentowanych 19-procentowym podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku, gdy dziecko uczące się, ale nie starsze niż 25 lat osiąga przychody:

  • opodatkowane skalą podatkową,
  • zwolnione z PIT w ramach ulgi dla młodych,
  • 19-procentowym podatkiem dochodowym ze zbycia papierów wartościowych.

to może być objęte ulgą, jeśli jego dochód roczny nie przekracza 16 061,28 zł.

Jakie typy umów podlegają pod ulgę?

Przychody otrzymywane z tytułu umowy o pracęzlecenie i zasiłku macierzyńskiego są obejmowane przez ulgę dla rodzin 4+. Natomiast umowa o dzieło lub o prawa autorskie nie daje możliwości skorzystania z ulgi. Wyjątek stanowią prawa autorskie w ramach umowy o pracę. 

Aby skorzystać z ulgi z PIT-0 wystarczy złożyć odpowiednie oświadczenie do pracodawcy – nie ma ogólnego wzoru takiego dokumentu. Najważniejsze jest jednak to, aby znalazło się w nim oświadczenie: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.