Wysokość inflacji w Polsce

W Polsce lipcowa inflacja konsumencka, czyli wskaźnik CPI, obniżyła się do 10,8 proc. Dla porównania – w czerwcu było to 11,5 proc. Wynik w lipcu odnotowuje najniższy poziom inflacji w Polsce od lutego 2022 r. Dzisiejszy odczyt oznacza zahamowanie gwałtownego spadku wskaźnika CPI w ujęciu rok do roku.

Wysokość inflacji w Polsce – wzrosty i spadki

Wzrost o 15,6 proc. rok do roku zaliczyły ceny żywności i napojów bezalkoholowych, natomiast w przypadku nośników energii odnotowano 16,7 proc.  Spadek o 15,5 proc. odnotowano też w odniesieniu do prywatnych środków transportu. Ceny konsumenckie w lipcu ukształtowały się na poziomie 0,2 proc. niższym w porównaniu z czerwcem.

Eksperci przekonują, że lipcowy spadek inflacji może nie wydawać się spektakularny, ale ma związek z niską bazą odniesienia

Zahamowanie podwyżek stóp procentowych

Lipcowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej zamknęło cykl podwyżek stóp procentowych, które przyczyniły się do wzrostu kosztów pieniądza do 6,75 proc. Jeśli inflacja spadnie jeszcze w sierpniu – szczególnie do jednocyfrowych wartości, to można spodziewać się, że we wrześniu dojdzie do cięcia stóp procentowych. Tak przynajmniej spekulują eksperci. Ekonomiści coraz częściej zakładają, że stopy procentowe spadną o 0,50 pkt proc. do 6,25 proc. 

Obecnie jako najbardziej prawdopodobny scenariusz jawią się dwie obniżki po 0,25 pkt proc. przed końcem roku i sprowadzenie na koniec 2024 r. kosztu pieniądza w okolice 5 proc