Czym są e-Doręczenia?

E-Doręczenia to rejestrowane doręczenie elektroniczne, które jest odpowiednikiem listu poleconego. Dzięki tej usłudze przedsiębiorca może wysyłać i odbierać dokumenty elektroniczne za pośrednictwem Internetu. Usługa jest również dostępna dla urzędów i osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, co znacznie usprawnia komunikację. 

Na korzyść e-doręczeń przemawia ich bezpieczeństwo, bo to usługa zaufana. Gwarantuje ona, że cała operacja przebiegnie bezpiecznie – wiadomość trafi do tylko odpowiedniej osoby, i tylko odpowiednia osoba będzie mogła ją odebrać. 

Dla kogo e-Doręczenia?

Usługa e-Doręczenia jest dostępna dla firmurzędów i obywateli. Aby z niej skorzystać należy założyć adres do e-Doręczeń na gov.pl. Dla osób niezarejestrowanych przewidziano usługę hybrydową, czyli elektroniczno-papierową. Działa to w ten sposób, że urząd wysyła elektroniczny list, który trafia na pocztę. Tam zostaje on wydrukowany i przekazany adresatowi. 

Od kiedy e-Doręczenia będą obowiązkowe?

e-Doręczenia będą stopniowo stawać się obowiązkiem wszystkich firm. 

  • Od 1 lutego 2023 r. osoby, które zakładają działalność gospodarczą w CEIDG, będą musiały podać adres do e-Doręczeń. 
  • Od 30 września 2025 r. adres do e-Doręczeń będzie wymagany, jeśli ktoś będzie chciał dokonać zmian w CEIDG. 
  • Od 1 października 2026 r. e-Doręczenia będą powszechne i każda firma będzie musiała wskazać swój adres do usługi. 

E-Doręczenia – jak założyć adres? 

Założenie adresu w usłudze przebiega następująco: 

  1. Wejdź na stronę internetową Składanie wniosku o utworzenie adresu do e-Doręczeń
  2. Zaloguj się za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu.
  3. Wypełnij wniosek niezbędnymi danymi: nazwa firmy, numer NIP, numer REGON, adres korespondencji itd. 
  4. Podpisz wniosek za pomocą profilu zaufanegoe-dowodupieczęci elektronicznej lub podpisu kwalifikowanego

Po tym, jak adres zostanie aktywowany, przedsiębiorca zyska dostęp do darmowej skrzynki e-Doręczeń. Oprócz tego skrzynka umożliwia dostęp do adresów wpisanych do bazy elektronicznej. 

Przedsiębiorcy wpisani do CEIDG mogą samodzielnie zarządzać skrzynką. Firmy wpisane do KRS muszą wyznaczyć administratora skrzynki

*Skorzystaj z pomocy profesjonalnych prawników, decydując się na poradę prawną online.