Dodatek do gazu 2023 r. – wpis CEEB

Tak jak wspomnieliśmy, refundację otrzyma osoba, która ogrzewa gospodarstwo domowe za pomocą gazu. Należy pamiętać o tym, że urządzenia grzewcze muszą być wpisane do CEEB przed 21 grudnia 2022 r. Można to zrobić po tym terminie, ale tylko w przypadku głównego źródła ogrzewania. 

Dodatek do gazu 2023 r. – dla kogo?

Dodatek do gazu mogą otrzymać osoby:

  • samotne, których przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty 2100 zł,
  • w gospodarstwie wieloosobowym, których dochód nie przekracza 1500 zł na osobę

Dodatek do gazu 2023 r. – faktura VAT

Dodatek do gazu odpowiada podatkowi VAT, który wynika z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych w terminie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r

Dodatek do gazu 2023 r. – jak go otrzymać?

Wnioski o refundację podatku VAT od gazu należy kierować do wójtaburmistrza lub prezydenta miasta. Należy to zrobić najpóźniej do 24 lutego 2024 r. lub w ciągu 30 dni od otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych. Wnioski trzeba składać w gminie właściwej dla adresu zamieszkania.

Wzór wniosku można znaleźć na stronie Biuletynu informacji publicznej. Należy pamiętać o dołączeniu do wniosku załącznika w postaci faktury za gaz.

*Skorzystaj z pomocy profesjonalnych prawników, decydując się na poradę prawną online.