Czym jest 1000+?

Jak już wspomniano prace nad ustawą, wprowadzającą 1000+, wciąż trwają, ale wiemy już, że oficjalna nazwa tego świadczenia to: rodzinny kapitał opiekuńczy. Nowe świadczenie ma ułatwić, łączenie rodzicielstwa z pracą. Jest skierowane do rodzin, które mają na utrzymaniu dzieci. Celem tego świadczenia jest pokrycie wydatków związanych z opieką nad drugim i kolejnym dzieckiem w wieku między 12. a 36. miesiącem życia.

Od kiedy można otrzymać pieniądze?

Według założeń nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2022 roku.

Wysokość wypłaty świadczeń

Nowe świadczenie może być wypłacane w dwóch formach. Można dostawać 500 zł miesięcznie przez dwa lata bądź 1000 zł miesięcznie przez rok. To w jakim wariancie ma być wypłacane świadczenie, wybiera matka lub ojciec we wniosku. Będzie istniało jednak prawo do zmiany miesięcznej wysokości, w jakiej ma zostać wypłacone świadczenie. Taką zmianę umożliwi złożenie odpowiedniego wniosku (można to zrobić tylko jednorazowo).

1000+ dla rodziców rozwiedzionych

W przypadku, gdy dziecko jest pod opieką rodziców rozwiedzionych czy pozostających w separacji, świadczenie 1000+ również przysługuje. Każdy z rodziców otrzyma kwotę świadczenia w wysokości połowy przysługującego kapitału opiekuńczego.

O świadczenie będą mogli ubiegać się również rodzice adopcyjni.

Kto otrzyma pieniądze?

1000+ przeznaczone jest dla matki lub ojca na drugie i kolejne dziecko. Według projektu ustawy świadczenie przysługuje obywatelom polskim oraz cudzoziemcom. Jeśli chodzi o osoby, nieposiadające polskiego obywatelstwa, to muszą one posiadać odpowiednie dokumenty. Dokładne kryteria zostaną ujęte w ustawie.

Według projektu ustawy świadczenie można otrzymać na dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko drugiego rodzica oraz dziecko przyjęte na wychowanie. Świadczenie mogą otrzymać również osoby, które nie są w sformalizowanym związku.

Kto nie dostanie 1000+?

Świadczenie nie przysługuje, w przypadku, gdy dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej lub rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej. Gdy członkowi rodziny przysługuje świadczenie na dziecko za granicą, to 1000+ nie zostanie przyznane. Choć od tej reguły mogą być odstępstwa, jeśli przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym, stanowią inaczej.

Kryterium dochodowe

Nowe świadczenie 1000+ ma być przyznawane bez żadnych kryteriów dochodowych, niezależnie od zarobków rodziny. Ponadto będzie ono nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jak złożyć wniosek?

Składanie wniosku możliwe jest tylko w formie elektronicznej. Należy wskazać kwotę w jakiej ma zostać wypłacone świadczenie – 1000 zł lub 500 zł. Nad obsługą programu opiekę będzie sprawował ZUS. Informacja o przyznaniu 1000+ pojawi się na profilu informacyjnym Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Mieliśmy już okazję przekonać się, że Polski Ład proponuje wiele nowych rozwiązań dla przedsiębiorców. Pora teraz na polskie rodziny, które otrzymają kolejne świadczenia na dzieci. Program 1000+ ruszy na początku 2022 roku i będzie przyznawany na drugie i kolejne dziecko między 12. a 36. miesiącem życia.