Czym w ogólnym rozumieniu są obligacje skarbowe? 

Obligacje skarbowe są papierami wartościowymi, które emituje Skarb Państwa. Ich sprzedaż odbywa się na zlecenie Ministerstwa Finansów, a to obliguje kupującego do ich zwrotu wraz z odsetkami.

Obligacje antyinflacyjne – roczne lub dwuletnie

Obligacje antyinflacyjne mają być wsparcie w obliczu wysokiej inflacji, bo będą stanowić bezpieczną formę ulokowania oszczędności. To, co je wyróżnia, to oparcie obligacji rocznych na stopie referencyjnej NBP. Obecnie oprocentowanie wynosi 6%. Dwuletnie obligacje będą oprocentowane wyżej – stopa procentowa i dodatkowe 0,25%. 

Gdzie i jak kupić obligacje?

Obligacje roczne i dwuletnie są dostępne w ciągłej sprzedaży w cyklach miesięcznych. Zakupu można dokonać przez Internet, telefonicznie lub w PKO Banku Polskim, Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO BP.          

Nowe obligacje a inflacja

Czy antyinflacyjne obligacje rzeczywiście zabezpieczą kapitał w dobie inflacji? Z pozoru wydają się one dość pomocne, ale wysokość wskaźnika cen konsumenckich burzy ten utopijny obraz. Jeśli obligacje miałyby realnie pomóc, ich oprocentowanie musiałoby być bliższe wskaźnikowi cen konsumenckich. 

Borykasz się z problemami prawnymi? Skorzystaj z pomocy profesjonalnych prawników, decydując się na poradę prawną online