Renta szkoleniowa – czym jest?

Renta szkoleniowa daje możliwość zdobycia nowych kwalifikacji. To świadczenie z ramienia ZUS-u przyznawane jest osobom, które utraciły zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie. Istotne jest jednak to, aby lekarz wydał orzeczenie, że taka osoba powinna się przekwalifikować. Tym samym rencista ma możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych, które pozwolą mu na podjęcie zupełnie nowej pracy, gdzie jego określona niezdolność nie będzie przeszkodą.

W przypadku tej renty lekarz orzeka o niezdolności do pracy, tym samym orzekając o możliwości przekwalifikowania zawodowego. Dzięki czemu pacjent może dalej podejmować działania zawodowe. W takiej sytuacji liczy się chęć rencisty do nauki, jego predyspozycje fizyczne oraz psychiczne.

Nieznane świadczenie

Niestety niewiele osób wie o tym, że istnieje renta szkoleniowa, co przekłada się na jej niską popularność. Co ciekawe, nie jest to „młode” świadczenie, które zostało wprowadzone niedawno. ZUS wypłaca ten rodzaj rent już od przeszło 20 lat. Dolnośląski Rzecznik Prasowy ZUS przyznał, że od kilku lat na Dolnym Śląsku to świadczenie nie zostało wypłacone prawie nikomu. Czy to oznacza, że jest ono niepotrzebne? Absolutnie. Dla wielu osób (szczególnie tych młodych) orzeczenie o niezdolności do pracy oznacza często tragiczną informację. Pomoc od ZUS-u daje takim osobom możliwość zdobycia alternatywnej kwalifikacji zawodowej, dzięki czemu mogą oni dalej być aktywni na rynku pracy. Jest to zatem gest wyciągnięcia ręki do osób chętnych do pracy, ale dotkniętych palcem niesprawiedliwości.

Małe zainteresowanie i mały procent wypłacalności świadczenia, wynika z tego, że Polacy nie wiedzą o tym świadczeniu. Renta szkoleniowa nie jest wystarczająco dobrze spopularyzowana w naszym kraju, może ZUS i urzędy powinny zadbać o lepszą „promocję”?

Jaka jest wysokość wypłacalnego świadczenia?

Przyznanie renty daje możliwość podjęcia rozwijających szkoleń zawodowych. Dlatego też po przyznaniu świadczenia ZUS, kieruje rencistę do urzędu pracy. Urzędnicy muszą pomóc renciście w znalezieniu odpowiedniego szkolenia zawodowego. Renta szkoleniowa jest przyznawana na 6 miesięcy – tyle też czasu rencista ma na odbycie kursu kwalifikacyjnego. Istnieje jednak możliwość przedłużenia tego okresu. Na prośbę starosty czas trwania szkolenia może zostać przedłużony do 36 miesięcy.

Wysokość renty szkoleniowej to 75% postawy wymiaru renty. Co ważne, nie może być ona mniejsza niż najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – od marca 2021 r. to 938,16 zł.

W przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała wskutek wypadku przy pracy (albo choroby zawodowej), to renta szkoleniowa jest wypłacana z funduszu wypadkowego i wynosi 100% podstawy wymiaru renty. Warto pamiętać, że podczas pobierania tego świadczenia nie można podjąć żadnej pracy.

Renta szkoleniowa przyznawana przez ZUS niestety jest świadczeniem „niszowym” w naszym kraju. Mało kto z niej korzysta, a jeszcze mniej osób o niej wie. Warto wiedzieć, jakie świadczenia nam przysługują w określonych sytuacjach, gdyż mogą one znacząco ułatwić nasze życie. Dzięki rencie szkoleniowej osoba niezdolna do pracy, może zmienić kwalifikacje i dalej pracować, tylko w innym zawodzie. Jest to szczególnie cenna pomoc dla osób młodych.