Czym są wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe polegają na zawieszeniu spłaty kredytu na pewien czas. Często kredytobiorca jest zwolniony ze spłaty określonej liczby rat kredytu.

Wedle zapowiedzi premiera wakacje kredytowe będą do wykorzystania przez dwa miesiące w każdym z dwóch ostatnich kwartałów 2022 r., a także przed jeden miesiąc w każdym kwartale 2023 r

Stanowisko banku wobec projektu

Zdaniem Narodowego Banku Polskiego wsparcie w formie wakacji kredytowych powinno być skierowane do tych osób, które mają rzeczywisty kłopot ze spłatą

NBP wyraziło obawy, że bezwarunkowe wakacje kredytowe mogłaby utrudnić dążenie do trwałego obniżenia inflacji

Wakacje nie dla każdego

Projekt przewiduje zawieszenie spłaty rat na 8 miesięcy – 4 miesiące w 2022 roku, 4 w 2023 roku. W ostatnim czasie doprecyzowano, że rozwiązanie będzie dotyczyć kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt na własne cele mieszkaniowe w złotówkach. Tym samym z wakacji kredytowych nie skorzystają np. frankowicze.

Zamiana WIBOR-u

Rząd zapowiedział również wprowadzenie nowego wskaźnika WIBOR-u. Dodatkowym rozwiązaniem jest opcja rezerwowa, czyli stawka referencyjna POLONIA. 

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego poinformował, że pomoc w ramach wakacji kredytowych będzie kosztowała sektor bankowy nawet 20 mld zł. Zarówno banki, jak i przewodniczący KNF zgodnie twierdzą, że pomoc powinna trafić do tych, którzy jej naprawdę potrzebują. 

Borykasz się z problemami prawnymi? Skorzystaj z pomocy profesjonalnych prawników, decydując się na poradę prawną online