Skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracownika

Wedle kodeksu pracy możliwe jest, aby doszło do skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę. Jak można tu uskutecznić?  Za sprawą decyzji pracodawcy, ale tylko w określonych okolicznościach. Pracownik może skrócić swój okres wypowiedzenia, ale musi to być decyzja podjęta razem z pracodawcą.

Wypowiedzenie a porozumienie stron

Strony mają prawo do wspólnego ustalenia krótszego okresu wypowiedzenia, bez znaczenia, jaka długość okresu wypowiedzenia przysługuje danemu pracownikowi. Czym innym jest jednak ustalenie okresu wypowiedzenia a rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. W tym przypadku reguluje to art. 36 § 6 kodeksu pracy.

Wypowiedzenie – minimalny czas

Kiedy mówimy o wypowiedzeniu stron w sytuacji skrócenia okresu wypowiedzenia, to nie obowiązują ograniczenia dot. minimalnego czasu trwania wypowiedzenia. Tym samym strony mogą ustalić dowolny termin zakończenia wypowiedzenia.

Dodajmy, że umowę o skrócenie okresu wypowiedzenia za porozumieniem stron można zawrzeć w dowolnej chwili, kiedy trwa okres wypowiedzenia.

Czy pracownik na tym traci?

Idąc za przepisami kodeksu pracy (dokładnie art. 36 § 6) skrócony okres wypowiedzenia za porozumieniem stron, nie daje pracownikowi uprawnień takich, jak przy skracaniu okresu przez pracodawcę. Co to dokładnie oznacza? Pracownik nie ma prawa do odszkodowania, a oprócz tego skrócony okres wypowiedzenia nie zostanie wliczony do stażu.

Jeśli zatem wahasz się, czy w Twoim przypadku skrócenie okresu wypowiedzenia będzie dobrym rozwiązaniem, to zapytaj o poradę eksperta. Możesz uzyskać profesjonalne prawnicze poradnictwo online.