Deklaracja CEEB – od kiedy i do kiedy?

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jest systemem informatycznym, który umożliwia złożenie deklaracji o źródłach ciepła i spalania. Składanie wniosków za pośrednictwem systemu ruszyło 1 lipca 2021 r. W deklaracjach należy zawrzeć informacje, takie jak: 

  • liczba i rodzaj eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw;
  • przeznaczenie i wykorzystywanie paliw.

Zarządcy i/lub właściciele nieruchomości muszą złożyć te wnioski do 30 czerwca 2022 roku. 

Jak złożyć deklarację?

Deklaracja może być złożona w formie papierowej do urzędu gminy lub za pośrednictwem Internetu. 

Czy można skorygować złożoną deklaracje? 

Ostatnio wprowadzono w systemie możliwość edycji złożonych deklaracji. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest skorygowanie pomyłek. Aktualizacja systemu pozwala również na samodzielny reset haseł do systemu przez administratorów lokalnych w danej gminie. Wprowadzono również możliwość stopniowania uprawnień użytkowników CEEB w danej gminie. 

Kary za niezłożenie deklaracji

Jeśli zarządca/właściciel nieruchomości nie złoży deklaracji CEEB do 30 czerwca 2022 r., to niestety grozi mu kara. Każda osoba, która nie wywiąże się z tego obowiązku, może dostać grzywnę w wysokości 500 zł. Jeśli sprawa trafi na ścieżkę sądową, to grzywna wzrasta nawet do 5 000 zł.

Wszystkim tym, którzy nie zdążyli złożyć deklaracji CEEB zostało już niewiele czasu. Te osoby, które spełniły już obowiązek, mogą w systemie dokonać skorygowania pomyłek. Jeśli nie wiesz, jak wypełnić deklarację, to sięgnij po nasz poprzedni artykuł związany z tym tematem.