Darowizna od rodziców a grupy podatkowe

Darowizny są opodatkowane podatkiem od spadku i darowizn. Niemniej określono grupy oraz przedziały, kiedy następuje zwolnienie z opłat. I tak na przykład, jeśli kwota darowizny nie przekroczy kwoty wolnej od podatku, to nie ma obowiązku zapłaty. 

Ile wynoszą kwoty wolne od podatku?

Kwoty wolne wzrosły od 13 października do następujących kwot:

 • I grupa: 10 434 zł (dawniej 9637 zł);
 • II grupa: 7878 zł (dawniej 7276 zł);
 • III grupa: 5308 zł (dawniej 4902 zł). 

Zwiększono również kwoty wolne od darowizny: 

 • Limit od jednego darczyńcy: 10 434 zł,
 • Limit od wielu darczyńców: 20 868 zł.

Darowizna od rodziców: grupa 0 a podatek

W ramach I grupy wyróżnia się grupę 0, w której skład wchodzą:

 • małżonek, 
 • zstępni (np. syn, wnuki, prawnuki), 
 • wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie), 
 • pasierb, 
 • rodzeństwo, 
 • ojczym, 
 • macocha.

Darowizny w grupie 0 bez względu na wartość mogą być zwolnione z opodatkowania – nawet po przekroczeniu kwoty wolnej. Wymagane jest jednak zgłoszenie takiej darowizny naczelnikowi urzędu skarbowego. A trzeba dopełnić tego obowiązku, gdy doszło do przekroczenia kwoty wolnej od podatku dla I grupy. 

Niezgłoszona darowizna od rodziców – konsekwencje

Niezgłoszenie darowizny sprawia, że jest ona opodatkowana na zasadach ogólnych. Tym samym pojawia się obowiązek złożenia deklaracji i zapłaty podatku. 

Jak rozliczyć darowiznę pieniężną do rodziców?

Darowizna powyżej 10 434 zł w grupie 0 nie podlega opodatkowaniu. Jednak należy pamiętać musi być ona udokumentowana: dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy, przekazem pocztowym lub dowodem wpłynięcia na rachunek prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Skorzystaj z pomocy profesjonalnych prawników, decydując się na poradę prawną online.