Kontrole abonamentu w całej Polsce

Poczta Polska potwierdziła przeprowadzanie przez nią kontroli, które wiążą się z obowiązkiem rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Poczta zapewnia, że działania są zgodne z ustawą 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych oraz rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 10 września 2013 r.

Zapewniono, że kontrole przeprowadzają uprawnieni pracownicy Poczty Polskiej, a kontrole dotyczą całego kraju. Każda z kontrolowanych osób, może poprosić o legitymacje i dowód osobisty kontrolera. 

Czy musisz wpuścić kontrolera do domu?

W zaistniałej sytuacji wiele osób zastanawia się, czy musi wpuścić kontrolera do domuAbsolutnienie ma obowiązku, żeby wpuszczać go do domu. Ustawa o opłatach abonamentowych nie przewiduje obowiązku wpuszczania takich osób. Oprócz tego kontroler nie może również wezwać policji czy korzystać z innych środków przymusu

Jak przebiegają kontrole Poczty Polskiej?

Kontroler zaczyna od sprawdzenia, czy urządzenia są zdolne do odbioru sygnału. Następnie musi skontrolować, czy dane odbiorniki są zarejestrowane – jeśli nie są, to nakłada karę

Nie ma obowiązku płacenia abonamentu za telewizor z funkcją SMART, który nie jest podłączony do anteny lub dekodera. 

Kary za nieopłacenie abonamentu RTV

Ustawa abonamentowa nakłada na użytkowników obowiązek rejestracji odbiorników w ciągu 14 dni od dnia wejścia w ich posiadanie. W przypadku, gdy nie spełniono tego obowiązku Poczta Polska wydaje nakaz rejestracji odbiornikai ustala opłatę za używanie niezarejestrowanego sprzętu. Kary za telewizor i radio wyniosą 819 zł. 

*Skorzystaj z pomocy profesjonalnych prawników, decydując się na poradę prawną online.