4-dniowy tydzień pracy – czas pracy

Czas pracy wiąże się z tym, że pracownik musi pozostawać do dyspozycji pracodawcy w określonym czasie. Wtedy też powinien on wypełniać swoje obowiązki zapisane w umowie. Czas pracy ustala się w oparciu o postanowienia zawarte w umowie. Zwykle ustala się 5-dniowy czas pracy, który nie zawsze musi przebiegać od poniedziałku do piątku. Wymiar pracy jest uzależnione również od rodzaju etatu. 

4-dniowy tydzień pracy – tydzień pracy

Tydzień pracy na pełnym etacie jest rozumiany jako 5-dniowy czas pracy. Jak na razie w Polsce nie wprowadzono oficjalnie i prawnie 4-dniowego tygodnia pracy. Choć praktyka skracania tego czasu jest bardzo popularna za granicą. 

Jak sama nazwa wskazuje 4-dniowy tydzień pracy wiąże się z wykonywaniem obowiązków właśnie przez 4 dni. Pozostałe 3 dni są więc dniami wolnymi od pracy. W tym przypadku wybór dni wolnych jest decyzją pracodawcy, który powinien zdecydować dlaczego chce skrócić tydzień pracy. W Polsce częściej pracodawcy zgadzają się na skrócenie piątego dnia pracy, co wiąże się np. z pracą tylko przez 6 godzin. 

4-dniowy tydzień pracy – po co?

Wiele badań pokazuje, że skrócenie czasu pracy przyczynia się do lepszej kondycji zdrowotnej pracowników. Zmniejszył się poziom stresu związany z pracą, a przy tym zwiększyła lojalność wobec pracodawcy. Wydajność pracowników można szacować powyżej 40%. Pracownik jest bardziej wypoczętyzmotywowany i lepiej wykonuje swoje obowiązki. Zredukowanie czasu pracy wiąże się także z oszczędnością dla firmy. Pracując w 4-dniowym systemie, rzadziej można spotkać przypadki wypalenia zawodowego i frustracji związanej z pracą.  

4-dniowy tydzień pracy – czy może być w Polsce?

Obecnie nie ma żadnych regulacji prawnych, które traktowałyby o takim systemie pracy. Jest to jedynie możliwe nad podstawie porozumienia między pracodawcą a pracownikiem. Oczywiście żadna ze stron nie może wymusić na drugiej przejścia na taki tryb pracy. 

Decyzja o 4-dniowym systemie pracy musi być zapisana w umowie o pracę. Takie posunięcie nie może jednak wiązać się z utratą części wynagrodzenia. Pracownik musi mieć taką samą wypłatę, jak przy 5-dniowym systemie pracy. Pracodawca nie ma też prawa żądać od pracownika, aby ten odpracował jakiekolwiek nadgodziny z tytułu skrócenia czasu pracy.